მ. ფოჩხუა

მცირე დასახლება (1000 მცხოვრებზე)
მოცემულობა და მეთოდიკური მითითება პროექტის შესადგენად

image-1

უაკ 721

ISBN 978-9941-28-312-3 (PDF)

39 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სასწავლო კურსი მოიცავს 1000 მცხოვრებზე მცირე ქალაქური ტიპის დასახლების პროექტის შესადგენად განკუთვნილ დავალებას და მეთოდიკურ მითითებას, რომელიც დაეხმარება სტუდენტს ამ დავალების შესრულებაში.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურის სპეციალობის ურბანული დაგეგმარების მიმართულების სტუდენტებისათვის. 

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები