ი. ლომიძე †, ზ. ჩუბინიძე

ჰიდროტურბინების რემონტისა და ექსპლუატაციის საფუძვლები

image-1

უაკ 626/627

ISBN 978-9941-28-310-9 (PDF)

46 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსი მთლიანად ორიენტირებულია ჰესების მექანიკური ნაწილის საექსპლუატაციო პერსონალის მომზადებაზე ენერგოსისტემის მიერ წაყენებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების ტექნიკურ პერსონალს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები