ლ. იაშვილი, გ. დალაქიშვილი

მასშტაბირებადი ვექტორული გრაფიკა - SVG

image-1

უაკ 76:681.3

ISBN 978-9941-28-336-9

123 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „მასშტაბირებადი ვექტორული გრაფიკა - SVG“, განხილულია ყველა ელემენტი და ატრიბუტი მაგალითებითა და შედეგებით, ასევე ვექტორულ გრაფიკასთან მუშაობისას შევეხეთ პროგრამა Adobe illustrator-ს, რომლის საშუალებითაც განვიხილეთ მეთოდები.
გამოცემა გათვლილია ყველა დაინტერსებული მკითხველისათვის, სასურველია მკითხველს ჰქონდეს HTML5 და CSS3 ენების  მინიმალური ცოდნა.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები