ზ. კვინიკაძე

ელემენტარული მეტრული ამოცანები პერსპექტივში

image-1

უაკ 515

ISBN 978-9941-28-365-9 (PDF)

31 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ელემენტარული მეტრული ამოცანები პერსპექტივში“ განხილულია ელემენტარული მეტრეული ამოცანები პერსპექტივში.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და თბილისის სამხატვრო აკადემიის იმ სპეციალობათა ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, რომელთა სასწავლო გეგმაც ითვალისწინებს მხაზველობითი გეომეტრიის, კერძოდ, პერსპექტივის შესწავლას.
ნაშრომის გამოყენება შეუძლიათ, აგრეთვე, ამავე დაწესებულებების მაგისტრანტებს, დოქტორანტებს და ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები