ი. შურღაია, ვ. ქირია

მექატრონიკის საფუძვლები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული მეცადინეობისათვის

image-1

უაკ 004.896

ISBN 978-9941-28-363-5 (PDF)

60 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

ნაშრომში აღწერილია სიმულაციური პროგრამა PROTEUS VSM-ის, გამოყენების სფერო, ხელმისაწვდომია ელემენტების მოდელების უზარმაზარი ბიბლიოთეკა, რომლის შევსებაც შეუძლია თვითონ მომხმარებელს, ბუნებრივია ამისათვის საჭირო ელემენტების მუშაობის გამოწვლილვით ცოდნა და დაპროგრამების უნარის ქონა. აქვე განხილულია Arduino IDE-ს გარემო, Arduino IDE-ს დაყენება Windows-ში, დაპროგრამება Arduino-ში. განხილულია მიკროკონტროლერები Atmega, რომლებიც გამოიყენება Arduino-ში, აგრეთვე მიკროკონტროლერები ATmega168, ATmega328, ATmega1280, ATmega2560, რომლებიც გამოიყენება Arduino-ს პლატფორმებზე.
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული მეცადინეობისათვის განკუთვნილია სხვადასხვა ტექნიკური მიმართულების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. გამოცემით შესაძლებელია აგრეთვე ისარგებლოს იმ დაინტერესებულმა სამეცნიერო-ტექნიკურმა პერსონალმა, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციაში ეწევა საწარმოო მანქანების კონსტრუირებას და ექსპლუატაციას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები