ი. ქვარაია

ტაძრის ბუნებრივი ქვით მოპირკეთების სამუშაოების წარმოება

image

უაკ 726:72.01

ISBN 978-9941-28-413-7

99 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

მონოგრაფიაში განხილულია ქართული მართლმადიდებელი ტაძრების ბუნებრივი ქვით გარე მოპირკეთების სამუშაოების წარმოების პროცესი, ქ. თბილისში, მახათას მთაზე მშენებარე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მაგალითზე. კერძოდ აღწერილია ყაზბეგის დიაბაზით ტაძრის ცოკოლის მოწყობის, ხოლო ბოლნისის ტუფის გამოყენებით ფასადური ნაწილების შემოსვისა და მათზე სხვადასხვა მხატვრულ-დეკორატიული ელემენტის დამონტაჟების სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობა. წარმოდგენილია ასე¬ვე მარმარილოს ქვით ტაძრის შიგა იატაკის მოსახვისა და კიბეების მოწყობის სამუშაოები.
მონოგრაფია განკუთვნილია მშენებლობის დარგის სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები