რ. გოგალაძე, ე. წვერავა

პროგრამა AutoCAD-ის თეორიული საფუძვლები საინჟინრო და სასწავლო-სამეცნიერო გრაფიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 76

ISBN 978-9941-28-390-1

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია საინჟინრო გრაფიკის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალა და პრაქტიკული სამუშაოების მაგალითები.
ნაშრომში წარმოდგენილია ზოგიერთი გრაფიკული ამოცანის გადაჭრის ინდივიდუალური ვერსიები, რომელთა მეთოდიკა დაფუძნებულია „AutoCAD“-ის პროგრამულ უზრუნველყოფასა და გარკვეულ ლოგიკურ მოქმედებებზე.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების სტუდენტებისათვის და იმ პედაგოგებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან დამოუკიდებლად აითვისონ პროგრამა „AutoCAD“-ი, რომ გამოიყენონ ის როგორც საინჟინრო, ისე ნებისმიერი სხვა გრაფიკული გამოსახულების (სქემა, დიაგრამა და სხვ.) აგებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები