†ი. ბუჩუკური, ლ. გვასალია, მ. მჭედლიშვილი

ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ქარხნების
მოწყობილობა და დაპროექტების
საფუძვლები

image-1

უაკ 661.013

ISBN 978-9941-28-456-4

178 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ქიმიური და ბიოლოგიური ქარხნების ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მოწყობილობის სახეები, მათი კლასიფიკაცია სხვადასხვა ნიშნით, კონსტრუქცია, მუშა ნაწილების მოქმედების პრინციპი, საკონსტრუქციო მასალების სახეები და მათი კლასიფიკაცია სხვადასხვა გარემოში კოროზიამედეგობისა და მექანიკური გამძლეობის მიხედვით, ქიმიური და ბიოლოგიური ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები.

გამოცემა გათვალისწინებულია ქიმიური და ბოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, როგორც ქარხნების მოწყობილობის, ისე დაპროექტების საკითხების შესასწავლად. ის დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ამ საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები