ვ. კვინტრაძე

ზოგადი ფიზიკა


II ნაწილი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-20-980-2 (ყველა ნაწილი), 978-9941-28-184-6 (მეორე ნაწილი)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს II ნაწილი, ისევე, როგორც I ნაწილი, შედგენილია ფიზიკის პროგრამის შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო (არაფიზიკური) სპეციალობის სტუდენტებისათვის. მასში განხილულია მაგნიტური ველი, ელექტრომაგნიტური ინდუქცია და ნივთიერებათა მაგნიტური თვისებები, ელექტრომაგნიტური ტალღები, გეომეტრიული და ტალღური ოპტიკა, გამოსხივების კვანტური ბუნება, კვანტური ფიზიკა და ბირთვული ფიზიკა, ასევე კლასიკური და თანამედროვე ფიზიკის ძირითადი ცნებები, რომლებიც სტუდენტებს გასაგები ენით მიეწოდება.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. ის გამოადგება ზოგადი ფიზიკით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები