გ. გაფრინდაშვილი

კერამიკის და ცეცხლგამძლე მასალების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 666.31.7:666.974.2

ISBN 978-9941-28-284-3

218 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ტრადიციული და ტექნიკური კერამიკის მიღების ტექნოლოგიური პროცესები, თვისებები და გამოყენების სფეროები. საერთაშორისო აღიარებით კერამიკა დასახელებულია XXI საუკუნეში ხუთი ძირითადი პრიორიტეტული მეცნიერული კვლევის მიმართულებებს შორის. დამუშავებულია სილიკატური ნაწარმის (კერამიკა, მინა) დეკორირების სრულიად ახალი მიმართულება - ტიხრული მინანქრის ფუძე მზადდება არა ძვირფასი ლითონების, არამედ თერმულად მდგრადი ფაიფურისა და მინისაგან.

დადგენილია ახალი კლასის მტკიცე სტრუქტურის ქრომატული და აქრომატული პიგმენტების სინთეზის პირობები და ოპტიმალური შედგენილობები. დამუშავდა მხატვრული მომინანქრების ტექნოლოგიის ახალი მიმართულება - აღდგენითი ცეცხლის მომინანქრების ტექნიკა.

განხილულია საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებული მინერალები და ქანები, მათი თავისებურებანი და გამოყენების სფეროები, ასევე ახალი ტექნიკის დარგებში გამოყენებული მოწინავე კერამიკული მასალები (საავიაციო, რაკეტული, კოსმოსური და სხვ.), XX საუკუნის ბოლოს უდიდეს აღმოჩენად აღიარებული მაღალტემპერატურული ზეელექტროგამტარი და გამჭვირვალე კერამიკა.

გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, ასევე სამშენებლო, მანქანათმშენებლობის, საავიაციო და სხვა სპეციალობების სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები