მ. ფოჩხუა

ქალაქი 20000 მცხოვრებზე

მოცემულობა და მეთოდიკური მითითება პროექტის შესადგენად

image-1

უაკ 721.011.1

ISBN 978-9941-28-520-2 (PDF)

17 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს მიზანია გაუადვილოს სტუდენტებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება.

გამოცემა განკუთვნილია არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სპეციალობის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები