რ. მორჩილაძე, ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი

ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭო სისტემები

image

უაკ 656.2

ISBN 978-9941-28-553-0

95 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის სამუხრუჭო ხელსაწყოებისა და მოწყობილობათა კონსტრუქციები, მოძრავ ერთეულებზე განთავსების სქემები და ექსპლუატაციაში მათი გამოყენების და მოვლის საკითხები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სწავლების „ტრანსპორტის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის, ასევე „სარკინიგზო ტრანსპორტის ინჟინერიის“ საბაკალავრო სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამა „სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭების“ შესასწავლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები