†ა. სარუხანიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე, ნ. ქებაძე

პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი

ფაზური წონასწორობა. არაელექტროლიტთა ხსნარები

image

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-28-554-7

113 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელო გამარტივებული ფორმით განიხილავს ფიზიკური ქიმიის ორ ნაწილს – ფაზური წონასწორობისა და ხსნარების საკითხებს.

ნაშრომი რიგით მეოთხე წიგნია სტუ-ის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის განკუთვნილი დამხმარე სახელმძღვანელოების კრებულისა.

დამხმარე სახელმძღვანელო მათთვისაც უნდა იყოს სასარგებლო, ვისაც სურს დაიკმაყოფილოს ცნობისმოყვარეობა არაერთი მოვლენისა თუ პროცესის არსის დადგენა-ახსნაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები