ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, გ. ღლიღვაშვილი

ეკოლოგიური ეთიკა და მეცხოველეობის წინაშე მდგარი პრობლემები

image-1

უაკ 636/639

ISBN 978-9941-28-571-4

282 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა ეკოლოგიური ეთიკა, ბუნების დაცვის ცნების ეთიკური საფუძვლები, ეთიკური საკითხები მსოფლიოში არსებულ კანონებში, ცხოველთა დაცვა კვლევებისას და საკითხის საერთაშორისო ხედვა, სამკურნალო ან ადამიანის დახმარებისათვის ცხოველთა გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები და სხვ.

გამოცემა განკუთვნილია მეცხოველეობის მიმართულების სწავლების ყველა საფეხურის სტუდენტისათვის, ფერმერების, სპეციალისტებისა და დაინტერესებული პირებისათვის.

სახელმძღვანელო მომზადდა გორისა და ატენის მიტროპოლიტის ანდრიას ინიციატივითა და ხელშეწყობით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები