ი. კაზარიანი

გის აპლიკაციები


image-1

უაკ 004

ISBN 978-9941-28-590-5 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

გის აპლიკაციები სალექციო კურსია, რომელიც განმარტავს მობილური აპლიკაციის უპირატესობებს. იძლევა სხვადასხვა სამომხმარებლო კომპონენტის გამოყენების საშუალებას მობილურ აპლიკაციებში, დინამიკური და ინტერაქტიული რუკებით, დამოუკიდებელი მობილური აპლიკაციებისა და ვებგვერდების შექმნისას, Leaflet-ის რუკების გამოყენებით ვებაპლიკაციებში.

სალექციო კურსი ძირითადად განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც აღნიშნული საგნის შესწავლას გადაწყვეტენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები