დ. კუპატაძე, გ. მაჩაიძე

მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია

image-1

უაკ 553.277(07)

ISBN 978-9941-28-606-3 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.-0001


 

სალექციო კურსში მოცემულია მოკლე ცნობები მადნეულ საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგიის შესახებ. გაშუქებულია მადნეულ საბადოთა დამუშავების სისტემები, აღწერილია ბექთაქარის მაღაროს გახსნის და მომზადების მეთოდები.

ნაშრომი განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები