მ. საჩკოვი, ნ. ბოლქვაძე, მ. ცინცაძე, რ. ჩაგუნავა

ოქროს მოპოვებისა და გადამუშავების ძველქართული ტექნოლოგიები

image

უაკ 669.213/,214

ISBN 978-9941-28-714-5

248 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

მონოგრაფიაში წერილობით და ეთნოგრაფიულ წყაროებზე, არქეოლოგიურ მასალებზე დაყრდნობით შესწავლილია ოქროს მოპოვების უძველესი კოლხური წესი. დეტალურად განხილულია: ოქროს გადამუშავების ტექნოლოგიები ძველ საქართველოში, აღდგენილია ოქროს ნაკეთობათა დამზადების ძველი ქართული წესები, ამალგამურ-დიფუზურ პროცესებზე დაფუძნებული საოქრომჭედლო წესების ტექნოლოგია, ოქროს ნივთებიდან ოქროს უტილიზაციის რამდენიმე წესი. ლითონებისა და განსაკუთრებით ოქროს მოპოვება-გადამუშავების ამსახველი წერილობითი წყაროების შესწავლის საფუძველზე გამოვლენილია ქიმიის ისტორიისთვის ძალზე საინტერესო ახალი მასალები.

განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის, ასევე ფართო მკითხველთა წრისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები