მ. ნაცვლიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების ექსპლუატაცია

image-1

უაკ 628.1

ISBN 978-9941-28-855-5

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსი შედგენილია სასწავლო პროგრამისა და სილაბუსების შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წყალმომარაგებისა და წყალარინების მიმართულების სტუდენტებისათვის.

ასეთი სახის ნაშრომი ქართულ ენაზე პირველად ქვეყნდება. სალექციო კურსი შეიცავს ინფორმაციას წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების, როგორც ქსელების, ისე გამწმენდი ნაგებობების ექსპლუატაციის მუშათა რიცხვის და საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლების შესახებ. იგი გამოადგება ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები