თ. გაბაშვილი, ნ. გაბაშვილი, ი. აბულაძე

ოპერაციული სისტემა
WINDOWS SERVER 2016

image-1

უაკ 004

ISBN 978-9941-28-814-2

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

Windows Server არის ოპერაციული სისტემების ჯგუფის ბრენდული დასახელება, რომლის გამოცემაც Microsoft-მა დაიწყო 1993 წლიდან. მასში თავდაპირველად მუშაობა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ბრძანებათა სტრიქონის გარემოში. 2000 წლიდან კი მუშაობა შესაძლებელი გახდა გრაფიკულ გარემოშიც. მას შემდეგ, იგი მუდმივად ვითარდება. Windows Server 2016 გამოვიდა 2016 წლის 12 ოქტომბერს. წინამორბედებისაგან განსხავავებით იგი საკმაოდ სწრაფი და საიმედო ოპერაციული სისტემაა. მის საიმედოობას და ინფორმაციის წვდომას უზრუნველყოფს პლატფორმა, რომელშიც ჩაშენებულია სერვერის ფუნქციები და, აგრეთვე, ინტეგრირებული გარემო.

სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს ჭინდოწს შერვერ 2016 გარემოში მუშაობას, გაეცნობა ძირითად ფუნქციებს  ADDS, DHCP, GPO, DNS, File Server ა.შ. დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემული თითოეული საკითხი დეტალურად არის განხილული, რაც დაეხმარება როგორც სტუდენტებს, ასევე ნებისმიერ მსურველს Windows Server 2016 სისტემის ათვისებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები