ლ. ჯიქიძე

თეორიული მექანიკის კურსი
სტატიკა, კინემატიკა

image-1

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-28-780-0

464 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები