ნ. რაზმაძე, ნ. რატიანი

შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში

image-1

უაკ 65.012.8

ISBN 978-9941-28-841-8

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო და ორგანიზაციული, საწარმოო სანიტარიისა და შრომის ჰიგიენის, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების საკითხები.

დიდი მოცულობითაა მოცემული უსაფრთხოების საკითხები სამშენებლო ტექნოლოგიის საწარმოებში და უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე. თითოეული სამშენებლო სამუშაოს უსაფრთხოება წარმოდგენილია ახალი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის. სასარგებლო იქნება ასევე სამშენებლო ობიექტებზე დასაქმებული პირებისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები