ი. ქვარაია

კომბინირებული კარკასული შენობის აგების პროცესი

image-1

უაკ 667

ISBN 978-9941-28-955-2

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სახელმძღვანელოში აღწერილია თბილისში ერთ-ერთი კომბინირებული კარკასული შე­ნობის აგების პროცესი. განხილულია და დასურათებული მშენებლობის მიმდინარეობის ყველა ეტაპი, მიწის სამუშაოებიდან დაწყებული მის დასრულებამდე, ტერიტორიის კეთილ­მოწყობის ჩათვლით. რკინაბეტონის მონოლითური სვეტებისა და კედლების მოწყობის შემდეგ ყურად­ღება გამახვილებულია სახურავის ფოლადის მზიდ კონსტრუქციებთან მათი დამაკავშირებელი კვანძების სრულფასოვან შესრულებაზე, ასევე სახურავისა და საკედლე „სენდვიჩ-პანელების“  დამონტაჟებაზე.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშე­ნებ­ლო დარგის  სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები