ბ. დიდებაშვილი, ავ. შარვაშიძე, ტ. კოტრიკაძე, ლ. ლომსაძე

მგზავრთა გადაყვანისა და მომსახურების უზრუნველყოფა მეტროპოლიტენში

image

უაკ 625.42

ISBN 978-9941-28-990-3

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მეტროპოლიტენის მნიშვნელობა, მშენებლობის ისტო­რია და ძირითადი მოწყობილობები, მატარებელთა მოძრაობის ორგა­ნი­ზაციისადმი წაყენებული მოთხოვნები სხვადასხვა პირობის დროს, მგზავრთა გადაყვანისა და მომსახურების ხარისხის დამახასიათებელი მაჩვენებლები, მგზავრთნაკადის მეთოდების შესწავლა და კანონზომი­ე­რე­ბები, მგზავრთა გადაყვანის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონის­ძიებები, სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების (სცბ-ს) მოწყობილობები, მე­ნეჯმენტის საკითხები და მგზავრთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინ­ჟინერიის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის. ასევე გამოადგებათ მეტროპოლიტენის მოძრა­ობის სამსახურის პერსონალსა და სარკინიგზო სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუ­დენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები