ნ. ჯავახიშვილი, თ. ბარამაშვილი, ქ. ჭკუასელი

კომპიუტერული გრაფიკული პროგრამა Revit

image

უაკ 513.21

ISBN 978-9941-28-999-6

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

სახელმძღვანელოში განხილულია კომპიუტერული გრაფიკული პროგ­რა­მა Revit-ში მუშაობის ძირითადი პრინციპები, ინფორმაციული მოდელი­რების პროცესი და პროგრამული პროდუქტის ცალკეული ფუნქციური შესა­ძლებლობები.

სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს და ყველა დაინტერესებულ პირს შენობათა ინფორმაციული მოდელირებისა და Revit Architecture-ში მუშაობის პრინციპების შესწავლისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები