ლ. შატაკიშვილი, პ. სამსონაშვილი

ტუმბოების მონტაჟი და ექსპლუატაცია

image

უაკ 621.65

ISBN 978-9941-28-988-0 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები