მ. ვასაძე

საკურორტო ტურიზმი

image-1

უაკ 796.51

ISBN 978-9941-28-982-8 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

საქართველოს უამრავი რესურსი აქვს, რომ მოიზიდოს ტურისტი და მაქსიმალურად და­აკ­მაყოფილოს მისი მოთხოვნები. საკურორტო ტურიზმი ადამიანის ნერვული სისტემის გადახალისების საშუალებაა – დაღლილ, დაუძლურებულ ადამიანს ახალისებს, ააქტიურებს, აუმჯობესებს მის შემო­ქმედებით უნარიანობას, აჯანსაღებს მის ფსიქიკას.

ტურიზმი გამოიყენება არა მარტო დასვენების, პირადი სიამოვნებისა და, უბრალოდ, გასეირ­ნებისათვის, არამედ, აქვს აგრეთვე ტერიტორიების განსაკუთრებულობისა და განსხვავების,  ბუნების უმშვენიერესი წიაღის, ისტორიული ძეგლების გაცნობა-შესწავლის მნიშვნელობა. ნაშრომში მოცემულია საქართველოს კურორტული ფაქტორები, მათი გამოყენების ჩვენებები და უკუჩვენებები, კურორტებისა და საკურორტო ადგილების კლასიფიკაცია: კლიმატური, ბალნეოკლიმატური, ბალნეოლოგიური, ტალახით სამკურნალო და სხვა. კლიმატურში განხილულია მთის, ზღვისპირა, ტბისპირა კურორტები. ბალნე­ოლოგიური კურორტების წამყვანი ფაქტორია მინერალური სამკურნალო წყალი, ტალახით სამკურნალო კურორტებისა კი – მინერალური სამკურნალო ტალახი. ნაშრომი შეიცავს იმ კურორტების ნუსხას, რომ­ლებიც გამოიყენება სუნთქვის ორგანოთა ქრონიკული დაავადებების, ნერვული, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სხვა დაავადებათა სამკურნალოდ. ნაშრომში ასევე განხილულია საქართველოს ტურისტული პოტენციალი, ველნეს/რეკრეაციული ტურიზმის მახასიათებლები და საქართველოს საკურორტო შესა­ძლებლობები ველნეს ტურიზმის მიმართულებით.

ნაშრომი განკუთვნილია ტურიზმის მიმართულების სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლებისა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის.