კ. სოხაძე, ზ. ფარესიშვილი

ბაზრის ანტიმონოპოლიური
რეგულირებაimage-1

უაკ 061.47

ISBN 978-9941-20-430-2

63 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

გაანალიზებულია ანტიმონოპოლიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები.
განკუთვნილია ბაზრის ანტიმონოპოლიური რეგულირებისა და ეკონომიკური განვითარების საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტების, ბიზნესის სფეროში მომუშავე ადამიანებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის, ასევე, მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები