ქ. ბაციკაძე

ეთერზეთების გამოყენება კოსმეტოლოგიასა
და პარფიუმერიაში


image-1

უაკ 547.913

ISBN 978-9941-20-273-5

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

მოცემულია მოკლე ცნობები ეთერზეთების შესახებ, მათი მიღების უძველესი მეთოდები. აღწერილია მცენარეთა მოკლე დახასიათება, რომლისგანაც ეთერზეთი მიიღება. აღწერილია მათი სამკურნალო თვისებები და გამოყენება პარფიუმერიასა და კოსმეტოლოგიაში.
განკუთვნილია ქიმიური და მეტალურგიული ფაკულტეტის ფარმაციის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები