რ. იაუშოვეტცი

ჰიდრავლიკა წყლით გათბობის
ენერგოეფექტურ სისტემებში


image-1

უაკ 697.4(075)

ISBN 978-9941-20-282-7

189 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

სახელმძღვანელო ეძღვნება წყლით გათბობის ენერგოეფექტური სისტემების დაპროექტების, მუშაობის და მომსახურების საკითხებს. ის შედგენილია წამყვანი დასავლური კომპანიების ტექნოლოგილიური ნოვაციებისა და გამოცდილების საფუძველზე; განკუთვნილია ენერგეტიკული პროფილის სტუდენტების, პრაქტიკოსი ინჟინრებისა და გათბობის სისტემების მომსახურე პერსონალისთვის.