მ. აბუთიძე

ხელოვნების ოსტატები
(ლექციების კურსი)


image-1

უაკ 7.03

ISBN 978-9941-20-302-2

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

კრებული წარმოადგენს ლექციების კურსს კლასიკური და ქართული ხელოვნების თუ მხატვრული შემოქმედების არსის შესახებ; შედგენილია ნათარგმნი და ორიგინალური მასალის საფუძველზე.
განკუთვნილია ხელოვნების საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისა და ხელოვნების ისტორიის, თეორიის და სახელოვნებო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.