ნ. ჯიბლაძე, გ. დიასამიძე, ზ. მოსეშვილი

ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლების
ლაბორატორიული და პრაქტიკული
სამუშაოები


image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-20-106-6

127 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

განხილულია ალგორითმებისა და კომპიუტერული პროგრამების რეალიზაციის ძირითადი პრინციპების და მათი გამოსახვის საშუალებების ლაბორატორიული სამუშაოები „სწრაფი ბეისიკისა“ და C ++ ალგორითმული ენების ბაზაზე.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ მკითხველსაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები