მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, ე. თოფურია

ზოგადი ქიმიის სამუშაო
რვეული

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-20-329-9

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

რვეული მოიცავს ყველა იმ ლაბორატორიულ სამუშაოს, რომელიც შეესაბამება პროგრამით გათვალისწინებულ სალექციო კურსს ზოგად ქიმიაში. რვეულის მიზანია სტუდენტმა უკეთ შეისწავლოს და გააცნობიეროს თეორიული მასალა, რაშიც მას შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულება და გაფორმება დაეხმარება. გარდა ამისა, იგი შეძლებს გამოიმუშავოს ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობის უნარ-ჩვევები.
რვეული განკუთვნილია ბაკალავრიატის და პროფესიული სწავლების სტუდენტებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები