მ. ცინცაძე, ნ. კუციავა, მ. მაცაბერიძე, თ. გიორგაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია

ზოგადი ქიმიის ტესტების
კრებული

image-1

უაკ 54

ISBN 978-9941-20-338-1

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს ზოდაგი ქიმიის ყველა იმ თეორიულ საკითხს, რომლებიც გათვალისწინებულია სასწავლო პროგრამის (სილაბუსის) მიხედვით. ეს საკითხებია: ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები, დ.ი. მენდელეევის პერიოდული სისტემა და ატომის აგებულება, ქიმიური ბმა, ქიმიური თერმოდინამიკა და კინეტიკა, ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა, ხსნარის თეორია, ჟანგვა-აღდგენის რეაქციები და სხვ. სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია როგორც ქიმიური, ისე არაქიმიური სპეციალობის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები