მ. ბარბაქაძე, გ. არჩვაძე, ვ. ქართველიშვილი

დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია
საზღვაო ტრანსპორტზე

image-1

უაკ 627.2/3

ISBN 978-9941-20-521-7

251 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

განხილულია ნავსადგურებისა და საზღვაო ტრანსპორტის დატვირთვა-განტვირთვის სამუშაოს მექანიზაციისა და ავტომატიზაციისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვა და შესაძლებლობანი. 
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ ტექნიკური უნივერსიტეტების საზღვაო ტრანსპორტის მიმართულების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები