ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი

კონტროლის მეთოდები და საშუალებები მინანქრის
და მომინანქრების ტექნოლოგიაში

image-1

უაკ 666.29

ISBN 978-9941-20-343-5

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

გადმოცემულია მინანქრების და მომინანქრებული ზედაპირების თვისებების განსაზღვრის და კონტროლის მეთოდები და საშუალებები.
განკუთვნილია სასწავლო, კვლევითი და შემოქმედებითი ორგანიზაციების, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის სტუდენტების და საინჟინრო-ტექნიკური მუშაკებისთვის, რომლებიც მინისებრი მასალების და საფარების მიღების სფეროთი არიან დაინტერესებული.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები