თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა

ნავთობის მრეწველობის განვითარების
მოკლე ისტორიული ცნობები


image-1

უაკ 665.63

ISBN 978-9941-20-181-3

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

აღწერილია მსოფლიო სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსი, ნავთობის მარაგი და ნავთობმომპოვებელი კომპანიები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დაწვრილებითაა განხილული საწვავები წარმოება და მოხმარება სხვადასხვა ქვეყნებში. განკუთვნილია უმაღლესი პროფესიული განათლების მსმენელთათვის, ბაკალავრიატის, მაგისტრანტებისა და ნავთობგადამუშავების ტექნოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები