ა. სარუხანიშვილი, დ. ბიბილეიშვილი, მ. მშვილდაძე, მ. კაპანაძე, ე. ნიკოლეიშვილი

პოპულარული ფიზიკური ქიმიის კურსი

დისციპლინის წარმოშობის და
განვითარების მოკლე ისტორია,
ქიმიური თერმოდინამიკა

image-1

უაკ 541.1

ISBN 978-9941-20-366-4

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემულია ფიზიკური ქიმიის წარმოშობის და განვითარების მოკლე ისტორია, ქიმიური თერმოდინამიკა და ქიმიური წონასწორობის თერმოდინამიკა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები