ვ. შუბითიძე

ევროპეიზაცია და ქართული პოლიტიკური აზროვნება
(საქართველოს ევროპული იდენტობა)

image-1

უაკ 327.56(479.2)

ISBN 978-9941-20-296-4

158 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

ეძღვნება დიდი ქართველი პატრიოტების, ქართული ემიგრაციის საშვილიშვილო ღვაწლის წარმომჩენების, ბატონების რეზო თაბუკაშვილისა და გურამ შარაძის ნათელ ხსოვნას.
სახელმძღვანელოში ხაზგასმულია, რომ საქართველო თავისი ისტორიით, კულტურული, სოციალური და გეოპოლიტიკური აგებულებით და მდებარეობით ნაჭერია ევროპის. წიგნი განკუთვნილია საერთაშორისო ურთიერთობის, რეგიონმცოდნეობის, პოლიტიკური მეცნიერებების სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ქართველი და უცხოელი დიპლომატებისათვის, სპეციალისტებისათვის.