გ. ტალახაძე

ფსიქოლოგია

image-1

უაკ 15(159.9)

ISBN 978-9941-14-981-8

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2011


 

გადმოცემულია ფსიქოლოგიის ძირითადი საკითხების ზოგადი მიმოხილვა, ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა, თანამედროვე რთული სოციალური პროცესების, ადამიანთა ყოფა-ცხოვრების პროცესში მისი ეფექტური გამოყენება. ამ მიზნით, ყურადღება გამახვილებულია ადამიანის ძირითადი ფსიქიკური უნარების ანალიზზე და შესაბამისი დასკვნებია გამოტანილი მათი პრაქტიკული დანიშნულების, ღირებულების შესახებ, რაც პიროვნებებს დაეხმარება თანამედროვე პირობებში ადაპტირებაში და ხელს შეუწყობს საკუთარი ფსიქიკური თვისებების უკეთ გააზრებაში.
განკუთვნილია დამხმარე სახელმძღვანელოდ სტუდენტებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები