ლ. გვასალია

ტექნოლოგიური პროცესების
თეორიის საფუძვლები


image-1

უაკ 65.015.13

ISBN 978-9941-20-484-5

115 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის საფუძვლები. იგი მოიცავს ქიმიურ-ტექნოლოგიური პროცესის შეფასებას ქიმიური, თერმოდინამიკური და გამოყენებითი კინეტიკის თვალსაზრისით, აგრეთვე კატალიზისა და სამრეწველო კატალიზატორის ტექნოლოგიის საკითხებს.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური დეპარტამენტების სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ ქიმიური ტექნოლოგიის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებსაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები