მ. ონიანი

კომპიუტერული ტექნოლოგიები
(ოპერაციული სისტემა MS WINDOWS და
საოფისე პროგრამა MS WORD)
მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად


image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-14-927-6

42 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

შედგენილია მოქმედი პროგრამის შესაბამისად. მასში მოცემული მასალა წლების მანძილზე იხვეწებოდა სტუდენტებთან მუშაობის პროცესში. შესაძლებლობის ფარგლებში გათვალისწინებულია ის ნიუანსებიც, რაც თან ახლავს სტუდენტებთან მუშაობას მთელი მეცადინეობის მანძილზე მათი დაკავების და დაინტერესების თვალსაზრისით. დავალების ნაწილში გამოყენებულია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებიდან მოპოვებული მასალა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. იმავდროულად, მისი გამოყენება შეუძლია ყველა იმ სტუდენტს და დაინტერესებულ პირს, რომელთაც სურთ ოპერაციული სისტემის MS WINDOWS და საოფისე პროგრამის MS WORD შესწავლა. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები