ვ. კვინტრაძე, ვ. მელაძე, ჯ. ნიკურაძე

ფიზიკის კურსი
ელექტრობა და მაგნეტიზმი

image-1

უაკ 53

ISBN 978-9941-20-190-5

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ტექნიკური უნივერსიტეტის მოქმედი პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საკითხი.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისა და ასევე მომიჯნავე სპეციალობის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები