მ. გიულმამედოვი, მ. ჩხარტიშვილი, თ. ბაკურაძე

Azərbaycanca-Gürcücə-Ingilizcə danışıq kitabı
აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო
Azerbaijan-Georgian-English Phrasebook


image-1

უაკ 800.8

ISBN 978-9941-20-698-6

156 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სასაუბრო შეიცავს ფრაზებისა და გამოთქმების ტიპურ მოდელებს თემების ფართო სპექტრისათვის, ტექსტებს ქართულსა და ინგლისურ ენებზე თან ახლავს ტრანსკრიპცია.
სასაუბრო განკუთვნილია როგორც საქართველოში მცხოვრები, ისე აზერბაიჯანიდან ჩამოსული აზერბაიჯანელი სტუდენტებისათვის, რომლებიც ქართულსა და ინგლისურს სწავლობენ, პედაგოგებისათვის, აგრეთვე მკითხველთა ფართო წრისათვის.