თ. კოხია, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი

ოპერაციული სისტემა Windows 7

I ნაწილი

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-244-5 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-245-2 (პირველი ნაწილი)

173 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველოყოფის საკითხები, მისი შიგა კომპონენტების, ინფორმაციის შემტანი და გამომტანი მოწყობილობების დანიშნულებისა და მახასიათებლების შესახებ, ასევე, ოპერაციული სისტემის, სისტემური რესურსებისა და მათი დანიშნულების შესახებ. სახელმძღვანელოში ვრცლად არის წარმოდგენილი ოპერაციული სისტემა Ms Windows 7. აღნიშნული სახელმძღვანელო, როგორც სტუდენტებს ასევე დაინტერესებულ პირებს გაუადვილებს ოპერაციული სისტემა Ms Windows 7-ის საფუძვლიან შესწავლას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები