ზ. კვინიკაძე

Auto CAD-ის გამოყენებით შენობის მოდელის ნახაზის
აგება გეგმისა და ფასადის მიხედვით

(მეთოდიკური მითითებანი საგამოცდო
სამუშაოს შესასრულებლად)

image-1

უაკ 744.43

ISBN 978-9941-20-340-4

16 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მოცემული მასალა შეესაბამება სამშენებლო ფაკულტეტის საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის კურსით გათვალისწინებულ საგამოცდო სამუშაოს, მიზნობრივ დანიშნულებას და შინაარსს. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები