ზ. ბოგველიშვილი

ავტომობილის კონსტრუქციული უსაფრთხოების
თანამედროვე სისტემები და მოწყობილობები

image-1

უაკ 629.113.073

ISBN 978-9941-14-851-4

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

განხილულია თანამედროვე ავტომობილებში გამოყენებული კონსტრუქციული უსაფრთხოების სისტემები და მოწყობილობები, მათი მუშაობის პრინციპები, განვითარების გზები და ტენდენციები.
განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე საინტერესო იქნება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები