გ. გოგიჩაიშვილი, თ. შეროზია, ლ. პეტრიაშვილი, მ. კაშიბაძე, მ. ოხანაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ელექტრონული პრეზენტაცია
Ms PowerPoint

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 008

ISBN 978-9941-14-867-5

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

პრეზენტაცია (ანუ წარმოდგენა, დემონსტრირება) ფართოდ გამოიყენება ისეთ საჯარო გამოსვლებში, როგორიცაა ლექცია, მოხსენება, სემინარები, კონფერენცია. კარგად გაფორმებული პრეზენტაცია აადვილებს მოხსენების შინაარსის აღქმას და  საინტერესოს ხდის. წარსულში პრეზენტაციის დროს ფართოდ გამოიყენებოდა სხვადასხვა პლაკატი (ქაღალდის), სლაიდები, დიაპოზიტივები, ტექნიკური საშუალებები.
ამჟამად პრეზენტაციის პროცესში ფართოდ გამოიყენება კომპიუტერული საშუალებები. პროგრამებს, რომელთა საშუალებითაც ხდება პრეზენტაციის შექმნა და დემონსტრირება კომპიუტერის ან დიდ ეკრანზე (დიაპროექტორის საშუალებით) ეწოდება ელექტრონული პრეზენტაცია. მისი მეშვეობით შეიძლება ჩავწეროთ ის დისკზე ფაილის სახით, დავბეჭდოთ ქაღალდზე ან სლაიდზე, ან დიაპოზიტივზე და შევქმნათ ნაბეჭდი გასამრავლებელი მასალა, განვათავსოთ ინტერნეტში.
არ არსებობს დარგი, იქნება ეს ბიზნესი, განათლება, კულტურა, მედიცინა, ტურიზმი და სხვა, სადაც არ გამოიყენება პროექტების, მომსახურების  პროდუქტების პრეზენტაცია.
ელექტრონული პრეზენტაცია  MS Power Point წარმოადგენს MS Office საოფისე პროგრამების პაკეტში შემავალი პროგრამა, რომელიც დღეს ყველაზე პოპულარულია.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები