ქ. ნანობაშვილი, ვ. ტაკაშვილი, ფ. პაატაშვილი

WEB-ტექნოლოგიები
(MACROMEDIA DREAMWEAVER)

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-14-884-2

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

რეკომენდებულია დამხმარე სახელმძღვანელოდ ინფორმატიკის ფაკულტეტის პროფესიული და ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე ვებ-გვერდის შექმნით დაინტერესებულ პირთათვის.
შემოთავაზებულია ვებ-გვერდის შექმნის მეთოდოლოგია, კერძოდ განხილულია MACROMEDIA DREAMWEAVER და FIREWORKS. იგი დიდად დაეხმარება სტუდენტებს და დაინტერესებულ მკითხველს, რათა შექმნას საკუთარი საიტი და ინტერნეტში განათავსოს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები