ა. შავგულიძე, თ. კახეთელიძე, რ. გოგალაძე, რ. ქირია

პროგრამა Auto CAD-ის გამოყენება საინჟინრო გრაფიკის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 515.2

ISBN 978-9941-14-935-1

89 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

მოცემულია კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალა და  პრაქტიკული სამუშაოების მაგალითები. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების სტუდენტებისათვის, და აგრეთვე იმ პირთათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან დამოუკიდებლად აითვისონ კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები