ნ. ჯიბლაძე, ნ. ნარიმანაშვილი, დ. ნარიმანაშვილი

მათემატიკური დაპროგრამების მეთოდების
ლაბორატორიული სამუშაოები

image-1

უაკ 519.85

ISBN 978-9941-20-110-3

95 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

განხილულია ლაბორატორიული სამუშაოები მათემატიკური დაპროგრამების მეთოდებში.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ მკითხველსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები